ОБУЧЕНИЯ

ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕИЦИАЛИСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА МОН

От ляво надясно : гл. ас. д-р Катерина Щерева,  доц. д-р Миглена Симонска, Светлана Картунова – логопед, сензорен терапевт, IBCLC, Росица Кунева – Монтесори педагог, Монтесори терапевт, AMI

1. Програма:
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/

 

2. Програма:
ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

3. Програма:
РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ПОМОЩ НА ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ

 

4. Програма:
ТЕРАПЕВТИЧНИ НАСОКИ ПО РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ ПРИ ДЕЦА С ТИПИЧНО И АТИПИЧНО РАЗВИТИЕ

 

5. Програма:
ДИАГНОСТИКА НА РЕЧЕВИ МОТОРНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

 

6. Програма:
ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ И РАННО ЗАЕКВАНЕ

 

7. Програма: РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАННО ЗАЕКВАНЕ ОТ НОРМАЛНА ДИСФЛУЕНТНОСТ

 

8. Програма:
СЕНЗОРНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ОРАЛНО-МОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ

 

9. Програма:
ТЕРАПЕВТИЧНИ ОРАЛНО-МОТОРНИ ТЕХНИКИ В ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С НЕВРОЛОГИЧНИ И ГЕНЕТИЧНИ НОЗОЛОГИИ

 

 

10. Програма:
ОРАЛНО-МОТОРНИ МЕХАНИЗМИ – БИОМЕХАНИКА И ВРЪЗКАТА ИМ С РАЗВИТИЕТО И НАРУШЕНИЯТА НА ГОВОРНАТА АРТИКУЛАЦИЯ

 

11. Програма:

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

 

 

Може да се свържете с нас оттук