Програма за правилен говор

ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР “ГОВОРИ С МЕН”

предлага индивидуални програми за

ПРАВИЛЕН ГОВОР

Често ли трябва да говорите пред хора?
Но гласът не звучи ясно, тялото е сковано.
Или може дори да заеквате от напрежение?
Говорите с недостатъчна сила, височина и с неподходяща интонация?
В речта преобладават неправилни говорни навици и диалектизми?
Повярвайте, всички тези и много други проблеми могат да се решат!

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОГРАМИТЕ

За всички, за които доброто владеене на говора и правоговора е компонент на успеха в живота, кариерното и професионално развитие и разширяването на хоризонтите чрез свободното общуване с хората.

Плакат