Събития

Повече информация за участия в конгреси, конференции и събития в областта на детското езиково развитие и логопедията.
Система за управление на качеството по международния стандарт ISO EN 9001:2015

Политика за качество