Гласови нарушения

Гласът като специфична функция на дишането Развитие на детския глас Най- младата функция, от функциите на гръкляна, е фонаторната. Той основно е свързан с дихателната функция поради особеното си местоположение […]

Атикулационни и фонологични нарушения

06-07.03 2007, Научна конференция на катедра Специална педагогика към СУ „Климент Охридски” на тема „Съвременни тенденции в специално – педагогическата и логопедична терминология”, материалът е публикуван в сборник към конференцията, […]

Езикови нарушения

Национална конференция по логопедия и фониатрия, гр. Балчик, май, 2002; сп. Специална педагогика, 2004 Визуални и вербални метафори при езиков дефицит Катерина Щерева, Държавен логопедичен център, София Ten children with […]

Дислексия

Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия През последните 30 години научната общност се стреми да даде максимално адекватно определение на явлението дислексия, като вниманието се фокусира върху връзката между детските […]

Аутизъм – Аутистичен спектър

аутизъм Поява на термина ГРР. Основни концепции: европейска и американска Генерализираните разстройства на развитието /ГРР/ са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на […]

Фонологичното осъзнаване и бързото назоваване като предиктори за усвояване процеса на четене

Фонологичното осъзнаване и бързото назоваване като предиктори за усвояването на процеса четене Катерина Атанасова Щерева Phonological Awareness and Rapid Naming as Predictors for Mastering the Process of Reading Summary: The […]

tube8 youporn spycamera fetishtube