Дисертация 2011

На 21.10.2011 беше защитатата на дисертацията “Развитие на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца, носители на българския език” /Катерина Щерева/.
Специални благодарности на: доц. Юлияна Стоянова , изключителна личност и изследовател в областта на детското езиково развитие; проф. Енчо Герганов – неуморен изследовател в областта на психолингвистиката и приложната статистика и на проф. Людмил Мавлов – човекът, който може да обясни сложната материя на невропсихологията на разбираем за всички език – мои рецензенти и вдъхновители.

През 2012 се издаде монографията „Фонологичното осъзнаване на децата“, която отразява изследването от дисертационния труд.