Логопедичен кабинет

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

“ГОВОРИ С МЕН”

Диагностика и терапия на говорни нарушения
– гласови нарушения (афония, дисфодия, фонастения, ларингеална хиперфункция и др.)
– артикулационни нарушения
неправилно звукопроизношение
замени на звукове или групи звукове
пропускане на звукове

Диагностика и терапия на нарушения, следствие лицево–челюстни нарушения (ринолалия)


Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта

– заекване
– запъване
– нарушения в темпа на речта (брадилалия, тахилалия)

Диагностика и терапия на специфични езикови нарушения при деца (на развитието) и възрастни (придобити)
– късно формиране на езиковата система при деца
– забавено формиране на езиковата система при деца
– разпад на езиковата система при възрастни (афазия)
Диагностика и корекция на нарушения на писането, четенето и математическите умения (дислексия, дисграфия, дискалкулия)

Ранна предикция и превенция на нарушения на ученето чрез диагностика на развитието на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца (установяване на риск от дислексия)

Генерализирани нарушения на развитието (аутистичен спектър; первазивни нарушения на развитието)