Лятна програма „Пред прага на училище“

ЛЕТНИ ПРОГРАМИ

В ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР „ГОВОРИ С МЕН“

ЛЯТНА ПРОГРАМА „ПРЕД ПРАГА НА УЧИЛИЩЕ“

Важно ли е за вас да разберете как вашето дете усвоява знанията и кои са силните му страни?

Важно ли е за вас да разберете дали то е подготвено за успешен старт в училище?

Важно ли е за вас да разберете дали то може да развие дислексия?

Ако е така, то Логопедичен център” Говори с мен” е

точното място!

Идеята на предлаганите програми е, че успешната комуникация с другите се определя от степента на нашата увереност

и подкрепата на подходящите професионалисти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА

ДЕЦА в предучилищна възраст /5-7 годишна възраст/

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ

(в групи до 4 деца)

Програмата започва с определяне на:

ñ стила на учене на детето

ñ готовността му за училище

ñ установяване на риск от дислексия

ГЪВКАВО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

от 4 до 29 юни

от 2 до 27 юли

от 30 юли до 24 август

сутрин /от 9 до 12 часа/

следобед /от 16.30 до 18.30 часа/

3 или 2 пъти седмично /според избрания модул/

МОДУЛ „СТЪПАЛА КЪМ УЧИЛИЩЕ” –

понеделник, сряда и петък /12 занятия/

РИТЪМ И ДВИЖЕНИЕ – български народни танци и ритми; гимнастика за мозъка – Brain Gym; еволюция ня движенията; фина моторика;

КЛЮЧ КЪМ ГРАМОТНОСТТА – въвеждане в света на символите, буквите и цифрите;

МУЛТИСЕНЗОРНО УЧЕНЕ – използване на визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали в процеса на учене – търсене на съкровище /ориентация в пространството и запомняне на последователности/; техника за запомняне „Лоци“; мисловни карти.

СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНТ/;

МОДУЛ „РЕЧ И ВЪОБРАЖЕНИЕ“ –

вторник и четвъртък  /8 занятия/

ИГРИ СЪС СЮЖЕТ – свобода на детското развитие на базата на структурирана среда; артистично-игрово пространство и драматизация на текст; реч без думи; интерпретации в ролята на зрител и играещ.

ВЪОБРАЖЕНИЕ – разбиране и продуциране на метафори; развитие на метафоричното мислене и креативността;

СЛУШАМ, ГОВОРЯ И РИСУВАМ – визуализация – възприемане на  света в неговите цветове, форми и звуци; учене чрез емоции и сетива;

ЦЕНИ

СУТРИН

/9-12 ч./

СЛЕДОБЕД

/16.30 – 18.30 ч./

МОДУЛ „СТЪПАЛА КЪМ УЧИЛИЩЕ”

понеделник, сряда и петък /12 занятия/

300 лв.

– 20% – 240 лв.

210 лв.

– 20% – 168 лв.

МОДУЛ РЕЧ И ВЪОБРАЖЕНИЕ“

вторник и четвъртък  /8 занятия/

180 лв.

– 20% – 144 лв.

140 лв.

–  20% – 112 лв.

ОТСТЪПКИ И ПРЕДИМСТВА

при ранно записване – до 20 май – 20% отстъпка

при записване за 2 модула в рамките на 1 месец – 25% от общата сума

при записване за 2 месеца – 25% от общата сума

Можете да изберете един от предложените модули

или да запишите детето си и за двате части на програмата.

През месец юли и август ще имаме и сутрешни занимания!