„Четенето, писането и смятането – лесни и интересни“

ЛЯТНА ПРОГРАМА

„ЧЕТЕНЕТО, ПИСАНЕТО И СМЯТАНЕТО –

ЛЕСНИ И ИНТЕРЕСНИ”

В ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР „ГОВОРИ С МЕН“

Детето Ви среща трудности при четене, писане и смятане?

Детето Ви чете бавно и с големи усилия, допуска множество грешки,

трудно пресмята и  не умее да вникне в условието на текстовите задачи?

Усещате, че подготовката в училище и усилията, които полагате у дома,

не са достатъчни, за да настигне връстниците си?

Не губете ценно време, възползвайте се от летните програми

на Логопедичен център ”Говори с мен”!

Идеята на предлаганите програми е, че успешната комуникация

с другите се определя от степента на нашата увереност

и подкрепата на подходящите професионалисти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА

в начална училищна възраст /1-ви и 2-ри клас/

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ

(в групи до 4 деца)

Програмата започва с определяне на:

ñ стила на учене на детето

ñ специфичните грешки, които детето допуска при четене и писане

ñ начертаване на стратегия, свързана с индивидуалните особености

на всяко дете и динамиката на групата като цяло

ГЪВКАВО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

от 4 до 29 юни

от 2 до 27 юли

от 30 юли до 24 август

следобед /от 13 до 16 часа/

сутрин /от 9 до 12 часа/ – след  2 юли

3 или 2 пъти седмично

МОДУЛ „СТЪПАЛА КЪМ ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО” –

понеделник, сряда и петък

ñ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ – подобряване   на техниката на четене с акцент върху разбирането на текст;  овладяване и затвърждаване на основните правописни  правила; създаване на собствени кратки текстове под формата  на разказ и преразказ.

ñ РИТЪМ И ДВИЖЕНИЕ – български ритми; гимнастика за мозъка – Brain Gym; еволюция на движенията; фина моторика; очна гимнастика.

ñ МУЛТИСЕНЗОРНО УЧЕНЕ – използване на визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали в процеса на учене; ориентация в пространството и запомняне на последователности; изработване на мисловни карти; техника за запомняне „Лоци“.

ñ СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНТ/;

МОДУЛ „ЛОГИКА, ПРОСТРАНСТВО И МАТЕМАТИКА“ –

вторник и четвъртък

ñ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ – максимална насоченост към: социалната интеракция и практическата роля на математиката; разбирането на  математическите знаци и термини; редуването на последователности /сезони, месеци, дни на седмицата, часовник/

ñ ЛОГИКА – насоченост към: краткосрочна и дългосрочна памет, слухова и зрителна памет и пространствено-времева ориентация; внимание се отделя на компонентите на психо-соматиката, телесната схема, правилната ляво-дясна ориентация.

ñ МАТЕМАТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ – игри на принципа на мултипликативните класове; развиване на  математическото  мислене във връзка с езика, използван в математиката; операции с числа.

ЦЕНИ

СУТРИН

/9 – 12 ч./

СЛЕДОБЕД

/13 – 16 ч./

МОДУЛ „СТЪПАЛА КЪМ ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО”

понеделник, сряда и петък /12 занятия/

300 лв.

– 20% – 240 лв.

300 лв.

– 20% – 240 лв.

МОДУЛ „ЛОГИКА, ПРОСТРАНСТВО И МАТЕМАТИКА“ –

вторник и четвъртък  /8 занятия/

180 лв.

– 20% – 144 лв.

180 лв.

– 20% – 144 лв.

ОТСТЪПКИ И ПРЕДИМСТВА

при ранно записване – до 20 май – 20% отстъпка

при записване за 2 модула в рамките на 1 месец – 25% от общата сума

при записване за 2 месеца – 25% от общата сума

Можете да изберете един от предложените модули

или да запишете детето си и за двете части на програмата.

През месец юли и август ще имаме и сутрешни занимания!